Partnerzy

Cele biznesowe realizujemy w kooperacji z innymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi. W partnerstwie biznesowym Polygon JMI stosuje zasadę partnerstwa opartego o wzajemne zaufanie i obustronne korzyści finansowe.

parpclearmediaptn

DeSo 

Powrót