PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to Agencja Rządowa podlegającą ministrowi ds. gospodarki. PARP jest Instytucją wdrażajacą między innymi Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach unijnych Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka. W obrębie powyższego Działania, Spółka z o.o. Polygon JMI uzyskała pomoc finansową do realizacji innowacyjnego projektu SMARTFITT wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego rozwoju innowacyjnej gospodarki elektronicznej.

logos

Powrót