Powstaje zarys projektu biznesowego e–usługi do której opracowaliśmy podstawę teoretyczną i organizacyjną.

Powrót