Spotkanie robocze w siedzibie spółki – zatwierdzona została robocza wersja interfejsu platformy internetowej opracowywanej w ramach projektu SMARTFITT.

Powrót