Zdecydowaliśmy zmienić nazwę e-usługi wdrażanej w ramach projektu SMARTFITT. Wraz ze zmianą nazwy skorygowaliśmy strategię budowania marki. Strategiczne założenia promocji marki spowodowały, że nazwę postanowiliśmy utajnić do czasu wejścia usługi na rynek.

Powrót