W Warszawie odbyło się pierwsze robocze spotkanie, na którym opracowano i przyjęto wstępną koncepcję wizualizacji i działań marketingowych SMARTFITT.

Powrót