SMARTFITT

“SMARTFITT – kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie dobrostanu psycho-fizycznego, jako element wczesnej profilaktyki NCDs.” Platforma internetowa będzie alternatywą dla tradycyjnych form prowadzenia wczesnej profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych. Wyposażenie platformy w odpowiedni “zestaw narzędzi” umożliwi użytkownikowi kompleksową, obiektywną diagnozę oraz ocenę jego “potencjału zdrowia”. Ciągły monitoring aktywności fizycznej, trybu i stylu życia oraz sposobu odżywiania się stanowi kolejny filar projektowanej e-usługi. Wyniki monitoringu będą podstawą do wyznaczania użytkownikowi realnych celów zdrowotnych wraz konkretnymi planami i programami działania. Wdrożanie  zaprogramowanych działań będzie stanowić  element wczesnej profilaktyki NCDs przyczyniający się do poprawy zdrowia, natomiast rezygnacja z zaleceń będzie obniżać potencjał zdrowia.
Strategia marketingowa opracowana dla projektowanej e-usługi zakłada inną nazwę dla marki niż tytuł projektu. Nowa nazwa określi zaprojektowany produkt usługowy w całym kontekście ofertowym. Do chwili wejścia produktu na rynek nazwa marki została utajniona…

logos

Powrót