Burzliwe spotkanie w siedzibie Spółki – zostaje zaakceptowana wersja robocza wniosku projektowego pt. “Kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie dobrostanu psycho-fizycznego, jako element wczesnej profilaktyki NCDs”. Akronim SMARTFITT został przyjęty jako nazwa projektu, w której zamknięta jest idea planowanej e-usługi.

Powrót