Polygon JMI w KRS

Dzisiaj  Sąd Rejonowy Lublin–Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców spółki Polygon JMI Spółka z o.o.

 

Powrót