Wniosek projektowy SMARTFITT uzyskał pierwszą pozytywną ocenę w zakresie weryfikacji zgodności wniosku z kryteriami oceny merytorycznej obligatoryjnej. Rozpoczynamy działania organizacyjne, które pozwolą nam lepiej przygotować się do realizacji projektu.

Powrót