Firma

Polygon JMI Spółka z o.o. zawiązana została w kwietniu 2013 roku i ma na celu opracowywanie multidyscyplinarnych projektów biznesowych ukierunkowanych na tworzenie produktów i usług, które umożliwią budowanie nowoczesnej rentownej firmy w warunkach silnej konkurencji i dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii.

Prace wdrożeniowe realizowane przez Polygon JMI prowadzone są w ścisłej kooperacji z jednostkami naukowo-badawczymi i naukowcami jak również przedsiębiorstwami prywatnymi z Polski i z zagranicy.

W styczniu 2014 roku firma Polygon JMI Spółka z o.o. rozpoczęła realizację projektu finansowanego w ramach PO IG Działanie 8.1 pod nazwą „SMARTFITT- kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie dobrostanu psycho-fizycznego, jako element wczesnej profilaktyki NCDs.”

logos

Powrót