Misja

Misją firmy Polygon JMI jest tworzenie i rozwijanie innowacyjnych produktów i usług skoncentrowanych na kliencie i korzyściach jakie on odnosiProwadzone prace wdrożeniowe dotyczą mobilnych technologii teleinformatycznych i ich zastosowania w zaawansowanych usługach z zakresu wczesnej profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia.

Powrót