Ludzie

Założyciele i udziałowcy Spółki wywodzą się ze środowisk akademickich i jako doświadczeni badacze wykorzystują wiedzę oraz metodę naukową do tworzenia “fabryki innowacyjności”, która przy zastosowaniu techniki Lean STARTUP, będzie opracowywać przełomowe, innowacyjne produkty i usługi w różnych obszarach codziennego życia ludzi.

Powrót