Wyłoniliśmy w toku postepowania konkursowego firmę informatyczną, która zajmie się całością prac programistycznych związanych z wdrożeniem e-usługi opracowywanej w ramach projektu SMARTFITT.

Powrót