W siedzibie Polygon JMI odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone przygotowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1. Rozpisaliśmy stojące przed nami zadania organizacyjne i formalno–prawne zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej.

Powrót