Zatwierdzono plan promocji oraz wejścia e-usługi na rynek. Zarząd zatwierdził proponowany przez zespół marketerów oraz przyjęty przez zespół projektowy harmonogram. Data i dokładna godzina X nadchodzi, ale jest ściśle tajna…

Powrót