Wewnętrzna prezentacja INTERFEJSU komunikacyjnego projektowanej aplikacji. Zarząd przyjmuje ostateczną koncepcję wdrożeniową. Aplikacja przygotowywana jest do testów developerskich oraz zamkniętych  testów rynkowych.

Powrót