Otrzymaliśmy wyniki testów deweloperskich INTRO projektowanej aplikacji. Burzliwa dyskusja zespołu projektowego nad uwagami zakończyła się przyjęciem finalnej wersji.

Powrót