Archiwum: Sierpień 2014
Layout aplikacji mobilnej został przekazany do wykonawcy, czekamy na efekt pracy informatyków

 Otrzymaliśmy wyniki testów deweloperskich INTRO projektowanej aplikacji. Burzliwa dyskusja zespołu projektowego nad uwagami zakończyła się przyjęciem finalnej wersji.

 Robocze spotkanie zespołu projektowego… przyjęliśmy harmonogram i strategię kampanii reklamowej, określiliśmy już także kiedy nastąpi wyjście Naszej Marki na rynek innowacyjnych e-usług.

 Powrót