Archiwum: Marzec 2014
Spotkanie robocze wszystkich realizatorów projektu, przyjęliśmy terminarz i przydział nowych zadań dla realizatorów e-usługi.. Przyjęliśmy wstępne założenia do projektu graficznego platformy internetowej e-usługi.

 Wyłoniliśmy w toku postepowania konkursowego firmę informatyczną, która zajmie się całością prac programistycznych związanych z wdrożeniem e-usługi opracowywanej w ramach projektu SMARTFITT.

 Powrót