Archiwum: Styczeń 2014
Drugie robocze spotkanie w Warszawie. Dopracowaliśmy strategię marki dla projektu SMARTFITT. Zatwierdziliśmy opracowaną przez grafika księgę znaku dla firmy Polygon JMI.

 W Warszawie odbyło się pierwsze robocze spotkanie, na którym opracowano i przyjęto wstępną koncepcję wizualizacji i działań marketingowych SMARTFITT.

 Podpisaliśmy umowy na usługi prawno–finansowe, graficzne oraz na opracowanie strategii marketingowej opracowywanej e-usługi.

 Powrót