Archiwum: Grudzień 2013
Zarząd Spółki przyjął terminarz realizacji zadań organizacyjnych i merytorycznych projektu SMARTFITT  oraz przyjął zasady wyłaniania realizatorów zadań przewidzianych w projekcie.

 Powrót