Archiwum: Listopad 2013
W siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju podpisaliśmy umowę z PARP związaną z finansowaniem projektu SMARTFITT.

 Otrzymaliśmy oficjalną decyzję… Projekt „SMARTFITT- kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie dobrostanu psycho-fizycznego, jako element wczesnej profilaktyki NCDs” został w całości pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową oraz został zatwierdzony do dofinansowania przez Instytucje Zarządzającą PO IG. Projekt spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej, a w zakresie oceny merytorycznej fakultatywnej uzyskał bardzo wysoką notę 80 punktów”

 Powrót