Archiwum: Wrzesień 2013
The SMARTFITT project proposal received the first positive assessment in terms of the verification of proposal’s compliance with the criteria for the obligatory substantive assessment. We have started organisational measures that will allow us to better prepare for the implementation of the project.

 Wniosek projektowy SMARTFITT uzyskał pierwszą pozytywną ocenę w zakresie weryfikacji zgodności wniosku z kryteriami oceny merytorycznej obligatoryjnej. Rozpoczynamy działania organizacyjne, które pozwolą nam lepiej przygotować się do realizacji projektu.

 Powrót