Archiwum: Czerwiec 2013
Brainstorming at the Company’s headquarters – the draft project of the project application entitled “Kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie dobrostanu psycho-fizycznego, jako element wczesnej profilaktyki NCDs” [A comprehensive, virtual personal consultant in the field of psychophysical well-being, as part of early prevention of NCDs] was approved. The “SMARTFITT” acronym was adopted as the name of the project, which encompasses the idea of the designed e-service.

 Burzliwe spotkanie w siedzibie Spółki – zostaje zaakceptowana wersja robocza wniosku projektowego pt. “Kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie dobrostanu psycho-fizycznego, jako element wczesnej profilaktyki NCDs”. Akronim SMARTFITT został przyjęty jako nazwa projektu, w której zamknięta jest idea planowanej e-usługi.

 Powstaje zarys projektu biznesowego e–usługi do której opracowaliśmy podstawę teoretyczną i organizacyjną.

 Powrót