Archiwum: Kwiecień 2013


Polygon JMI w KRSDzisiaj  Sąd Rejonowy Lublin–Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców spółki Polygon JMI Spółka z o.o.

 

 Powrót